Сөздік

Бұл бөлімде НУ мектептерінің бакалавриат бағдарламасына қабылдау, өтініш беру, онлайн тіркелу, конкурсқа қатысу, емтихан тапсыру және түсуге байланысты ұғымдар мен қысқартулар.

Аппликациялық нысан – жеке кабинетте орналастырылған бакалавриат бағдарламасына түсуге арналған өтінім-сауалнама;

Ауысатын студент –Университеттің бакалавриат бағдарламасына түскісі келетін, орта білім алған және Қазақстанда немесе шетелде жоғары оқу орнында кемінде бір жыл оқуды аяқтаған студент;

Бакалавриат бағдарламасы – бакалавр академиялық дәрежесін беретін дипломмен расталатын жоғары білім беру бағдарламасы; 

Жеке кабинет –тіркеуді жүргізгеннен кейін талапкерге  Университет сайтында жеке кеңістік ұсынатын дербес онлайн сервисі;

Қабылдау комиссиясы – бакалавриат бағдарламалары бойынша қабылдау іс-шараларын іске асыру мақсатында құрылған Университет жанындағы консультациялық-кеңесші орган;

Қабылдау мерзімі – онлайн-тіркеуді, құжаттарды тексеруді, бағалау және есепке алуды қамтитын Университетке қабылдау мерзімдері;

Кепілдік жарна – бакалавриат бағдарламасы бойынша талапкерге білім алуға арналған орынға кепілдік беретін, мөлшері Университеттің Басқарушы кеңесінің шешіміне сәйкес белгіленетін міндетті төлем;

Колледж – Қазақстанда жалпы орта және техникалық және кәсіптік білім беретін немесе орта білімнен кейін білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;

Мектеп – бакалавриаттың академиялық бағдарламаларын іске асыратын Университеттің мектебі;

Оқуға қабылдауға келісім нысаны – талапкерлер Университеттің бакалавриат бағдарламасына қабылданғаны туралы хабар алғаннан кейін толтыратын және қолдарын қоятын, оқуға қабылдау үшін негіз болып табылатын немесе оқуға қабылдаушылар қатарынан шығаруға негіз болып табылатын нысан;

Талапкер – конкурсқа қатысушы Қазақстан Республикасының азаматы, шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ тұлға;

Университет – «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы;

Университеттің сайты – Университеттің интернет-ресурсы, www.nu.edu.kz;

А-level (The Advanced Level General Certificate of Education – Орта білім туралы сертификат) – Англия, Солтүстік Ирландия, Уэльс, Шотландия елдеріндегі оқу орындары ұсынатын және Еуропада, АҚШ-та, сондай-ақ әлемнің басқа да көптеген бөліктерінде кеңінен танылатын, стандартты оқуды аяқтау біліктілігі. А-level екі жыл ішінде оқытылады және үміткерлердің Англия, Уэльс және Солтүстік Ирландия университеттерінің академиялық талаптарына сәйкестігін бағалауға арналған стандартты оқуға түсу біліктілігі болып табылады;

ACT (АСТ – American College Testing) – АҚШ-тың университеттері  оқуға түсу емтиханы ретінде танитын, орта мектеп оқушыларының үлгерімін бағалайтын стандартталған тест. Тестіде жазбаша дағдыларды бағалайтын, ұзақтығы 30 минут қосымша бөлім көзделген (ACT жазбаша дағдыларды бағалау қорытындыларымен);

ECTS (Еуропалық кредиттерді ауыстыру және жинақтау жүйесі) – Еуропалық одақтың және осы жүйені пайдаланатын басқа да еуропалық елдердің аумағындағы жоғары оқу орындарында студенттердің академиялық үлгерімін салыстырудың стандартталған жүйесі;

IB Diploma Programme – (International Baccalaureate Diploma Programme – Халықаралық Бакалавриаттың дипломдық бағдарламасы)– студенттерге жоғары оқу орындарының бакалавриат бағдарламаларына түсуге мүмкіндік беретін жеделдетілген екі жылдық халықаралық білім беру бағдарламасы;

IELTS(International English Language Testing System – Ағылшын тілі бойынша халықаралық тестілеу жүйесі) – Британдық Кеңес, Кэмбридж Университеті ESOL және IDP Education Pty Ltd әкімшілік ететін, ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған стандартталған тест;

NIS Grade 12 Certificate – (Назарбаев Зияткерлік мектептердің 12- сыныптық сертификаты) 12-ші сыныпты бітіргеннен кейін сыртқы жиынтық бағалау емтихандарын тапсырған студенттерге Cambridge Assessment International Education-мен бірлескен бағдарламаны аяқтағаны үшін берілетін “Назарбаев Зияткерлік мектептері” дербес білім беру ұйымының сертификаты;

QS World University ranking – Quacquarelli Symonds (QS)—тажарияланатын және жалпы рейтингті, сондай-ақ жекелеген пәндер бойынша рейтингті қарайтын университеттердің жыл сайынғы әлемдік рейтингі;

SAT  (Академиялық қабілеттілікті анықтауға арналған емтихан) – АҚШ-тың жоғары оқу орындарына қабылдауға арналған стандартталған тест. Тест SAT Reasoning Test және SAT Subject Test болып екіге бөлінеді. SAT Reasoning Test үш бөлімнен тұрады: математика, мәтінді талдау және жазу. SAT Subject Test студенттердің белгілі бір пәндерді меңгеру қабілеттілігін бағалауға арналған стандартталған тест. Бес пәндік бағытта ағылшын тілі, тарих, тілдер, математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша 20 пәндік тест бар;

Superscoring – ең жоғары жалпы балл алу үшін екі немесе одан да көп сертификаттардың барлық емтихан бөлімдері бойынша ең жоғары балдарды пайдалану;

Times Higher Education World University Rankings – Британияның  Times Higher Education журналында жарияланатын және жалпы рейтинг пен пәндер бойынша рейтингті қарайтын университеттердің жыл сайынғы әлемдік рейтингі;

TOEFL (Test of English as a Foreign Language – шет тілі ретіндегі ағылшын тілі бойынша халықаралық тест жүйесі) – TOEFL iBT (Internet-based Test) және TOEFL PBT (Paper- based Test) нысандар болып табылатын Educational Testing Service (ETS) (Принстон, Нью-Джерси, АҚШ) әзірлеген ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған стандартталған тест;

UK Foundation Programme (Ұлыбританияның Университет алдындағы дайындық бағдарламасы) – студенттерге жоғары оқу орындарына/университеттерге бакалавриат бағдарламаларына түсуге мүмкіндік беретін университет алдындағы дайындықтың бір-екі жылдық бағдарламасы.