Бакалавриат

Бакалавриат бағдарламасы – бакалавр академиялық дәрежесі дипломымен расталатын Назарбаев Университеті Мектептерінің біріндегі 4 жылдық білім беру бағдарламасы.

Сөздік

Бұл бөлімде НУ мектептерінің бакалавриат бағдарламаларына онлайн тіркелу, конкурсқа қатысуға және оқуға түсуге қажетті емтихандарға байланысты терминдер мен анықтамалар беріледі.
Ауысатын студент – Университеттің бакалавриат бағдарламасына түскісі келетін, орта білім алған және Қазақстандық немесе шетелдік жоғары оқу орнында кемінде бір жыл оқыған студент;
Жеке кабинет – талапкерге тіркелуден өткеннен кейін Университет сайтында жеке кеңістік беретін онлайн сервис;
Кепілдік жарна – Университеттен оқуға шақыру алған талапкерге бакалавриат бағдарламасындағы орнына кепілдік беретін міндетті төлем;
Колледж – Қазақстанда жалпы орта және техникалық және кәсіптік білім беретін немесе орта білімнен кейін білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
Қабылдау комиссиясы – бакалавриат бағдарламалары бойынша қабылдау іс-шараларын іске асыру мақсатында құрылған Университеттің консультациялық-кеңесші органы;
Қабылдау мерзімі – онлайн тіркелуді, құжаттарды тексеруді, бағалауды және оқуға қабылдауды қамтитын Университетке қабылдау мерзімдері;
Мектеп – бакалавриат академиялық бағдарламаларын жүзеге асыратын Университет мектебі;
Оқуға қабылдауға келісім нысаны – талапкер бакалавриат бағдарламасында оқуға шақыру алғаннан кейін толтыратын және қол қоятын нысан. Бұл нысан талапкерді оқуға қабылдауға немесе оны оқуға қабылданатындар қатарынан шығаруға негіз болады.
Сауалнама нысаны – бакалавриат бағдарламасына түсуге арналған жеке кабинетте орналасқан өтінім нысаны;
Талапкер – конкурсқа қатысушы Қазақстан Республикасының азаматы, шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ тұлға;
Университет – «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы;
Университеттің сайты – Университеттің интернет-ресурсы, www.nu.edu.kz;
А-level (The Advanced Level General Certificate of Education – Орта білім туралы сертификат) – Англия, Солтүстік Ирландия, Уэльс, Шотландия елдеріндегі оқу орындары ұсынатын және Еуропада, АҚШ-та, сондай-ақ әлемнің басқа да көптеген елдерінде кеңінен танылатын, стандартты оқуды аяқтау біліктілігі. А-level екі жыл ішінде оқытылады және үміткерлердің Англия, Уэльс және Солтүстік Ирландия университеттерінің академиялық талаптарына сәйкестігін бағалауға арналған стандартты оқуға түсу біліктілігі болып табылады;
ACT (АСТ – American College Testing) – АҚШ-тың университеттері оқуға түсу емтиханы ретінде мойындайтын, орта мектеп оқушыларының үлгерімін бағалайтын стандартталған тест. Тестіде 30 минутқа созылатын жазбаша дағдыларды бағалайтын қосымша бөлім бар (ACT жазбаша дағдыларды бағалау қорытындыларымен);
ECTS (Еуропалық кредиттерді ауыстыру және жинақтау жүйесі) – Еуропалық одақтың және осы жүйені пайдаланатын басқа да еуропалық елдердің аумағындағы жоғары оқу орындарында студенттердің академиялық үлгерімін салыстырудың стандартталған жүйесі;
IB Diploma Programme – (International Baccalaureate Diploma Programme – Халықаралық Бакалавриаттың дипломдық бағдарламасы)– студенттерге жоғары оқу орындарының бакалавриат бағдарламаларына түсуге мүмкіндік беретін жеделдетілген екі жылдық халықаралық білім беру бағдарламасы;
IELTS (International English Language Testing System – Ағылшын тілі бойынша халықаралық тестілеу жүйесі) – Британдық Кеңес, Кэмбридж Университеті ESOL және IDP Education Pty Ltd әкімшілік ететін, ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған стандартталған тест;
NIS Grade 12 Certificate – (Назарбаев Зияткерлік мектептердің 12-сыныптық сертификаты) 12-ші сыныпты бітіргеннен кейін сыртқы жиынтық бағалау емтихандарын тапсырған студенттерге Cambridge Assessment International Education-мен бірлескен бағдарламаны аяқтағаны үшін берілетін “Назарбаев Зияткерлік мектептері” дербес білім беру ұйымының сертификаты;
QS World University ranking – Quacquarelli Symonds (QS) жариялайтын университеттердің жыл сайынғы әлемдік рейтингі. Рейтинг жалпы және жекелеген пәндер бойынша рейтингтен тұрады.
SAT (Академиялық қабілеттілікті анықтауға арналған емтихан) – АҚШ-тың жоғары оқу орындарына қабылдауға арналған стандартталған тест. Тест SAT Reasoning Test және SAT Subject Test болып екіге бөлінеді. SAT Reasoning Test үш бөлімнен тұрады: математика, мәтінді талдау және жазу. SAT Subject Test студенттердің белгілі бір пәндерді меңгеру қабілеттілігін бағалауға арналған стандартталған тест. Бес пәндік бағытта ағылшын тілі, тарих, тілдер, математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша 20 пәндік тест бар;
Superscoring – ең жоғары жалпы баллға қол жеткізу мақсатында екі немесе одан көп тест сертификаттарының барлық бөлімдері бойынша ең жоғары балдарды пайдалану;
Times Higher Education World University Rankings – Британияның Times Higher Education журналында жарияланатын және жалпы рейтинг пен пәндер бойынша рейтингтен тұратын университеттердің жыл сайынғы әлемдік рейтингі;
TOEFL (Test of English as a Foreign Language – шет тілі ретіндегі ағылшын тілі бойынша халықаралық тест жүйесі) – TOEFL iBT (Internet-based Test) және TOEFL PBT (Paper- based Test) форматтарында жүргізілетін Educational Testing Service (ETS) (Принстон, Нью-Джерси, АҚШ) әзірлеген ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған стандартталған тест;
UK Foundation Programme (Ұлыбританияның Университет алдындағы дайындық бағдарламасы) – студенттерге жоғары оқу орындарында/университеттерде бакалавриат бағдарламаларына оқуға түсуге мүмкіндік беретін университет алдындағы бір жылдық дайындық бағдарламасы.

Қаржыландыру көздері

Студенттердің басым көпшілігі мемлекеттік грантта оқиды. Ақылы негізде оқуға қабылдау тиісті бағдарлама/мамандық бойынша қабылдау ережелеріне сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады. Назарбаев Университетіндегі оқуды қаржыландыру мүмкіндіктерімен осы сілтеме арқылы таныса аласыз.

Бағдарламалар

Бакалавриат бағдарламасы келесі мамандықтарды ұсынады: 

Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі (ЖӘГҒМ)Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі (ИЦҒМ)Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебі (ТІЖҒМ)Медицина мектебі
Жаратылыстану мамандықтарыХимиялық инженерия және материалдар технологиясыМұнай-газ ісіМедицина ғылымдары
Биологиялық ғылымдарҚұрылыс және экологиялық инженерияТау-кен инжинирингіМедбикелік іс
МатематикаЭлектротехника және компьютерлік инженерияГеологияМейірбикелік іс (МІБ, 2
жылдық бағдарлама)
ХимияМеханикалық және аэроғарыштық инженерия  
ФизикаКомпьютерлік ғылымдар

Гуманитарлық мамандықтары

(Мамандық - анықталмаған)

Робот техникасы және мехатроника
Антропология 
Тарих
Әлем тілдері, әдебиеті және мәдениеті
Саясаттану және халықаралық қатынастар
Әлеметтану
Экономика
Тіркелу кезеңдері

Конкурсқа қатысу үшін талапкерге келесі қадамдарды орандау қажет:

1 қадам.
Жеке кабинет ашу
Жеке кабинет ашу үшін www.admissions.nu.edu.kz порталында тіркелу. Жеке кабинетіңізде тіркелу нұсқаулығымен міндетті түрде танысып өтіңіз;
2 қадам.
Сауалнама нысанын толтыру және қажетті құжаттарды жүктеу

Жеке кабинетте сауалнама нысанын толтыру және қажетті құжаттарды жүктеу:

1. Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың электрондық көшірмесі;
2. Қосымшасы бар аттестат/диплом немесе үлгі бойынша оқу орнынан берілген анықтаманың сканерленген көшірмесі; 
3. Уәждеме хат;
4. Қолданыстағы сертификаттардың көшірмесі. Стандартты тестілеу нәтижелері тест Әкімшілігі арқылы Университетке жіберіледі.

3 қадам.
Тіркеу жарнасын төлеу
Тіркеу жарнасы банк картасы арқылы жеке кабинетте төленеді.
Тіркеу жарнасы 5000 теңгені құрайды.
Тіркеу жарнасының сомасы қайтарылмайды.
4 қадам.
Тіркелуді аяқтау
“Submit application” батырмасын басу арқылы тіркелуді аяқтау. Талапкер өтінім нысанын бергеннен кейін өзгерістер енгізілмейді.
5 қадам.
IELTS/TOEFL
сертификаттарын жүктеу
Жеке кабинетіңізде "Upload IELTS/TOEFL"  секциясына IELTS/TOEFL  сертификаттарын жүктеп, сертификат туралы қажетті ақпаратты толтырыңыз
Одан арғы қадамдар

Қабылдау департаментінен ақпарат жіберілетін электронды поштаңызды және өтініміңіздің статусы туралы білгіңіз келсе, жеке кабинетіңізді тексеріңіз.

 

Тіркелу кезінде қандайда бір қиындықтар болса, info_admissions@nu.edu.kz электрондық поштасына сауалыңызды жіберуіңізге болады. Сауал жіберген кезде, (ҚР азаматтары үшін) ЖСН мен әрбір талапкерге берілетін жеке кабинеттегі Applicant ID нөмірін жазуды ұмытпаңыз.

Маңызды күндер

2021-2022 академиялық жыл бойынша оқыту конкурсына қатысатын үміткерлер үшін маңызды күндер

Онлайн тіркелу: 2020 жылғы 26 қазан – 2021 жылғы 19 сәуір

Тест сертификаттарын қоса алғанда кағаз нұсқасындағы талап етілетін құжаттарды тапсыру*: жақында хабарланады

Қабылдау Комиссиясының шешімі - жақында хабарланады

Жатақханаға орналасу: 6 тамыз 2021 жыл

Бағдарлау күні: 9 тамыз 2021 жыл

Оқудың басталуы: 16 тамыз 2021 жыл

Бакалавриат бағдарламаларына тест тапсырудың соңғы мерзімдері:

SAT Reasoning/Subject - 2020 жылғы 8 мамыры

ACT - 2021 жылғы 17 сәуірі

ALEKS PPL - 2021 жылғы 20-30 сәуірі

IELTS / TOEFL - 2021 жылғы 19 сәуірі

Тестілер Назарбаев Университеті кодын (Institutional Code) пайдалана отырып, тест әкімшісі арқылы Университеттің атына міндетті түрде жіберіледі:

 • Назарбаев Университет (IELTS TRF Verification Service бойынша) - IELTS үшін
  • 6762 – TOEFL үшін
  • 7915 – SAT тесті үшін
  • 5521 – ACT with Writing Part үшін.

*Тек қана оқуға қабылданғандар үшін, және Қабылдау департаментінің сұранысы бойынша ғана

Қабылдау талаптары

Орта мектеп, UK foundation бағдарламасы, коллед түлектері мен оқушылары, сондай-ақ, A-level бағдарламасының түлектеріНЗМ (NIS) түлектері мен оқушыларыIВ Diploma бағдарламасының түлектері мен оқушыларыАуысатын студенттерХалықаралық және/немесе республикалық олимпиада жүлдегерлері

Орта мектеп, UK Foundation бағдарламасы, колледж түлектері мен оқушылары, сондай-ақ, A-level бағдарламасының түлектеріне қойылатын ең төменгі талаптар

Мектептер/ Талаптар

Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі

Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі

Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебі

Медицина мектебі

Жаратылыстану мамандықтары:

Гуманитарлық мамандықтары:

IELTS немесе TOEFL

IELTS – жалпы балл 6.5- (әрбір секция бойынша 6.0)
немесе
TOEFL IBT – 79 (оқылым – 13, тыңдалым – 12, сөйлесім – 18, жазылым- 21)
немесе
TOEFL PBT* – 574

SAT Reasoning Test ** немесе ACT

SAT Reasoning Test – 1240. Эссе міндетті болып табылады, төменгі балл белгіленбейді 
немесе 
ACT with writing part – 27 жалпы балл (composite score). Жазбаша бөлімге ең төменгі балл белгіленбейді.

SAT Subject Test

Физика, Математика мамандықтарына SAT Subject Test – 600 математика және 600

Биология, Химия мамандықтарына SAT Subject Test – 600 химия және 600 биология

талап етілмейді

SAT Subject Test – 600 математика және 600 физика

талап етілмейді

Сұхбат

талап етілмейді

Қабылдау комиссиясының талабы бойынша

талап етіледі

* TOEFL PDT ресми IELTS жәнеTOEFL iBT жүргізілмейтін елдерден келген шетелдік талапкерлерден ғана қабылданады. 
** Назарбаев Университеті SAT тест нәтижелері бойынша Superscoring әдісін қолданады.

NIS Grade 12 Certificate* иегерлері – түлектеріне қойылатын ең төменгі талаптар

Мектептер/ Талаптар

Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі

Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі

Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебі

Медицина мектебі

IELTS немесе TOEFL

ELTS – жалпы балл 6.5- (әрбір секция бойынша 6.0)
немесе
TOEFL IBT – 79 (оқылым – 13, тыңдалым – 12, сөйлесім – 18, жазылым- 21)
немесе
TOEFL PBT** – 574

NIS 12 Grade Certificate

Үш пәннен кем дегенде ABB (талапкер таңдауымен)

Сұхбат

талап етілмейді

Қабылдау комиссиясының талабы бойынша

талап етіледі

*NIS Grade 12 Certificate иегерлері – түлектері конкурсқа IELTS және SAT нәтижелерімен "Орта мектеп түлектері" санатында қатыса алады (аталған санатқа қойылатын талаптарды сайттан қараңыз). 
** TOEFL PDT ресми IELTS жәнеTOEFL iBT жүргізілмейтін елдерден келген шетелдік талапкерлерден ғана қабылданады. 

IВ Diploma бағдарламасының түлектері мен оқушыларына қойылатын ең төменгі талаптар*

Мектептер/ Талаптар

Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі (ЖӘГҒМ)

Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі

Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебі

Медицина мектебі

IELTS және TOEFL бойынша ең төменгі талаптар

ELTS – жалпы балл 6.5- (әрбір секция бойынша 6.0)
немесе
TOEFL IBT – 79 (оқылым – 13, тыңдалым – 12, сөйлесім – 18, жазылым- 21)
немесе
TOEFL PBT** – 574

IB DP бойынша ең төменгі талаптар

жалпы балл 30 және 4, 4, 5 балл ілгері деңгейдегі 3 пән бойынша

Сұхбат

талап етілмейді

Қабылдау комиссиясының талабы бойынша

талап етіледі

*IB DP иегерлері – түлектері конкурсқа IELTS және SAT нәтижелерімен "Орта мектеп түлектері" санатында қатыса алады (аталған санатқа қойылатын талаптарды сайттан қараңыз). 
** TOEFL PDT ресми IELTS жәнеTOEFL iBT жүргізілмейтін елдерден келген шетелдік талапкерлерден ғана қабылданады.

Ауысатын студенттер үшін ең төменгі талаптар*

Мектептер/ Талаптар

Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі

Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі

Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебі

Медицина мектебі

Жаратылыстану мамандықтары:

Гуманитарлық мамандықтары:

IELTS немесе TOEFL

ELTS – жалпы балл 6.5- (әрбір секция бойынша 6.0)
немесе
TOEFL IBT – 79 (оқылым – 13, тыңдалым – 12, сөйлесім – 18, жазылым - 21)
немесе
TOEFL PBT** – 574

SAT Reasoning Test*** немесе ACT

SAT Reasoning Test – 1240. Эссе міндетті болып табылады, төменгі балл белгіленбейді 
немесе 
ACT with writing part – 27 жалпы балл (composite score). Жазбаша бөлімге ең төменгі балл белгіленбейді.

SAT Subject Test

Физика, Математика мамандықтары үшін SAT Subject Test – 600 математика және 600

Биология, Химия мамандықтары үшін SAT Subject Test – 600 химия және 600 биология

талап етілмейді

SAT Subject Test – 600 математика және 600 физика

талап етілмейді

GPA/ Ұсыныс хат

3.0/4.0 және 2 хат

Сұхбат

талап етілмейді

Қабылдау комиссиясының талабы бойынша

талап етіледі

* Құжат тапсыру кезінде Times Higher Education World University немесе QS World University rankings рейтингтері бойынша ең үздік 200 ЖОО қатарына кіретін және оқыту тілі ағылшан тілі боп табылатын шетелдік жоғары оқу орындарында бакалавриат бағдарламасының кемінде бір жылын табысты аяқтаған талапкерлер SAT/ACT және IELTS/TOEFL нәтижелерін тапсырудан босатылады. 
** TOEFL PDT ресми IELTS жәнеTOEFL iBT жүргізілмейтін елдерден келген шетелдік талапкерлерден ғана қабылданады. 
***Назарбаев Университеті SAT тест нәтижелері бойынша Superscoring әдісін қолданады.

Халықаралық және/немесе республикалық олимпиада жүлдегерлеріне қойылатын ең төменгі талаптар*

Бакалавриат бағдарламаларына конкурсқа «Олимпиада жеңімпаздары» санаты бойынша қатысуға арналған пәндік олимпиадалар тізімі. Конкурсқа республикалық олимпиада және халықаралық олимпиада жүлделерін қатар иеленген талапкерлер де қатыса алады. 

Халықаралық пәндік олимпиадалар 

 • Математика бойынша халықаралық олимпиада (IMO) 
 • Физика бойынша халықаралық олимпиада (IPhO) 
 • Химия бойынша халықаралық олимпиада (IChO) 
 • Биология бойынша халықаралық олимпиада (IBO) 
 • Информатика бойынша халықаралық олимпиада (IOI) 
 • Арнайы мамандандырылған мектептердің математика, физика мен информатика бойынша Халықаралық Жәутіков олимпиадасы 
 • Мектеп оқушыларының химия бойынша Халықаралық Менделеев олимпиадасы 

Қазақстан Республикасының республикалық пәндік олимпиадалар тізімі 

 • Математика бойынша республикалық олимпиада 
 • Физика бойынша республикалық олимпиада 
 • Химия бойынша республикалық олимпиада 
 • Биология бойынша республикалық олимпиада 
 • Информатика бойынша республикалық олимпиада 


  Ең төменгі талаптар

Олимпиада түрі

Жүлде түрі

IELTS немесе TOEFL* бойынша төменгі талаптар

Сұхбат

Халықаралық пәндік олимпиада

Cоңғы үш жылда алтын, күміс немесе қола (I, II, III орын) медальдары

Талап етіледі, бірақ минималды балл қажет етпейді

Қабылдау комиссиясының мүшелерімен ағылшын тілінде сұхбат

Республикалық пән олимпиадасы

Ағымдағы жылғы алтын, күміс (I, II орын) медальдары

IELTS немесе TOEFL IBT / TOEFL PDT нәтижелерін қабылдау комиссиясы жеке қарастырады

Талапкерлерге арналған құжаттар тізімі

Орта мектеп, UK foundation бағдарламасы, коллед түлектері мен оқушылары, сондай-ақ, A-level бағдарламасының түлектеріНЗМ (NIS) түлектері мен оқушыларыIВ Diploma бағдарламасының түлектері мен оқушыларыЖоғары оқу орындарының студенттеріХалықаралық және/немесе республикалық олимпиада жүлдегерлері

Онлайн тіркелу кезеңіндегі құжаттар тізімі

 • Толтырылған сауалнама нысаны; 
 • Жеке куәліктің және/немесе төлқұжаттың электронды көшірмесі (жеке куәлік болмаған кезде және халықаралық паспорттық сынақтарға тіркелу кезінде). 16 жасқа толмаған үміткерлер - туу туралы куәліктің электрондық көшірмесі; 
 • Орта мектепті түлектері - орта мектепті, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін немесе A-level, UK Foundation бағдарламаларын растайтын құжаттың электронды көшірмесі (өтініш беру кезінде бар болса).
  Орта мектептің соңғы жылында оқитын оқушылары - оқу орнынан оқуды аяқтау мерзімі көрсетілген (жеке кабинеттегі үлгі бойынша) анықтаманы ұсынуы керек; 
 • Ағылшын тілінде жазылған эссе
 • SAT Reasoning Test (онлайн-өтінім беру кезінде 3 жылдан аспайтын) жазбаша бөлігі бар ресми сертификаты немесе ACT (электронды немесе қағаздағы нұсқадағы) жазбаша бөлігі бар ресми сертификаты (кейіннен SAT/ACT электронды нәтижелерін College Board/ACT арқылы ресми электронды сертификатын ұсыну шартымен). Бірнеше жарамды SAT Reasoning Test сертификаттарын ұсынған жағдайда, Superscoring қолданылады (ең жақсы балл алу үшін барлық емтихан бөлімдерінің ең жоғары баллдарын қолдану арқылы);
 • Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің жаратылыстану мамандықтары, Инженерия және цифрлық ғылымдар мектбінің мен Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебінің бағдарламаларының үміткерлері - SAT Subject Test (пәндік тест) нәтижелері бар (онлайн құжат тапсыру кезінде 3 жылдан аспайтын, College Board арқылы жіберілетін) жарамды электронды сертификат. Егер бірнеше жарамды SAT Reasoning Test сертификаттары берілсе, Superscoring қолданылады; 
 • Назарбаев Университетіне тест орталығы арқылы тікелей жіберілген, конкурсқа қатысу онлайн өтінім беру кезеңінде жарамды ресми IELTS / TOEFL электронды сертификаты.
  IELTS коды:.Nazarbayev University
  TOEFL коды: 6762.
  Сондай-ақ, жеке кабинетіңіздің «UPLOAD IELTS/TOEFL RESULTS» бөлімінде IELTS сертификатының TRF нөмірін немесе TOEFL үшін тағайындалған нөмірін толтыра отырып, сертификаттың сканерленген көшірмесін жүктеу қажет. Конкурсқа IELTS / TOEFL нәтижелерінің кез-келген санын жүктеуге болады, бірақ жеке кабинетке тек соңғы жүктелген сертификат қарастырылады.
  Жоғарыда көрсетілген тест сертификаттары тестті тапсырған күннен бастап 2 жылға жарамды.

Жоғарыда аталған барлық құжаттар талапкердің жеке кабинетіне орналастырылуы керек. Бір немесе бірнеше құжаттар болмаған немесе сәйкес келмеген жағдайда талапкер конкурсқа жіберілмейді.


Конкурстан сәтті өткен талапкерлерге арналған құжаттар тізімі. Құжаттардың барлығы қағаз нұсқасында тапсырылады.

 • Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі. 16 жасқа дейінгі талапкерлер үшін – туу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі; 
 • Орта, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін растайтын құжаттың түпнұсқа және нотариалды куәландырылған көшірмесі қосымшасымен немесе оның халықаралық баламасымен; 
 • Жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған жеке деректерді өңдеуге келісім нысаны;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған оқуға келісім формасы;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған кепілдік жарнасын төлеу нысаны.

Онлайн тіркелу кезеңіндегі құжаттар тізімі

 • Толтырылған сауалнама нысаны;  
 • Жеке куәліктің және/немесе төлқұжаттың электронды көшірмесі (жеке куәлік болмаған кезде және халықаралық паспорттық сынақтарға тіркелу кезінде). 16 жасқа толмаған үміткерлер - туу туралы куәліктің электрондық көшірмесі;  
 • НЗМ түлектері - қорытынды бағалары бар NIS Grade 12 certificate электрондық көшірмесі.
  НЗМ бітіруші сыныптарының оқушылары - білім беру ұйымы куәландырған, NIS Grade 12 certificate бойынша күтілетін бағаларымен, кейіннен құжаттың түпнұсқасы қағаз түрінде ұсынылады;
 • Мектепті түлектері - мектепті бітіргенін растайтын құжаттың электронды көшірмесі. 
  Орта мектептің соңғы жылында оқитын оқушылары - оқу орнынан оқуды аяқтау мерзімі көрсетілген (жеке кабинеттегі үлгі бойынша) анықтаманы ұсынуы керек; 
 • Ағылшын тілінде жазылған эссе
 • IELTS/TOEFL VERIFICATION (ТЕКСЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ) арқылы жіберілген (құжаттарды тапсыру кезінде жарамды және 2 жылдан аспайтын ресми) электронды сертификаты. 

  Жоғарыда аталған барлық құжаттар талапкердің жеке кабинетіне орналастырылуы керек. Бір немесе бірнеше құжаттар болмаған немесе сәйкес келмеген жағдайда талапкер конкурсқа жіберілмейді.

Конкурстан сәтті өткен талапкерлерге арналған құжаттар тізімі. Құжаттардың барлығы қағаз нұсқасында тапсырылады. 

 • Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі. 16 жасқа дейінгі талапкерлер үшін – туу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 • Орта, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін растайтын құжаттың түпнұсқа және нотариалды куәландырылған көшірмесі қосымшасымен немесе оның халықаралық баламасымен;
 • Жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған жеке деректерді өңдеуге келісім нысаны;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған оқуға келісім формасы; 
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған кепілдік жарнасын төлеу нысаны;
 • NIS Grade 12 certificate куәліктің түпнұсқасы және нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Онлайн тіркелу кезеңіндегі құжаттар тізімі

 • Толтырылған сауалнама нысаны;
 • Жеке куәліктің және/немесе төлқұжаттың электронды көшірмесі (жеке куәлік болмаған кезде және халықаралық паспорттық сынақтарға тіркелу кезінде). 16 жасқа толмаған үміткерлер - туу туралы куәліктің электрондық көшірмесі; 
 • IB DP бағдарламасының түлектері - қорытынды бағалары бар IB DP электрондық көшірмесі;
  IB DP бағдарламасын бітіруші сыныптарының оқушылары - білім беру ұйымы куәландырған, IB DP бойынша күтілетін бағаларымен, кейіннен құжаттың түпнұсқасы қағаз түрінде ұсынылады;
 • Мектепті түлектері - мектепті бітіргенін растайтын құжаттың электронды көшірмесі. 
  Орта мектептің соңғы жылында оқитын оқушылары - оқу орнынан оқуды аяқтау мерзімі көрсетілген (жеке кабинеттегі үлгі бойынша) анықтаманы ұсынуы керек;
 • Ағылшын тілінде жазылған эссе
 • IELTS/TOEFL VERIFICATION (ТЕКСЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ) арқылы жіберілген (құжаттарды тапсыру кезінде жарамды және 2 жылдан аспайтын ресми) электронды сертификаты. 

  Жоғарыда аталған барлық құжаттар талапкердің жеке кабинетіне орналастырылуы керек. Бір немесе бірнеше құжаттар болмаған немесе сәйкес келмеген жағдайда талапкер конкурсқа жіберілмейді.

Конкурстан сәтті өткен талапкерлерге арналған құжаттар тізімі. Құжаттардың барлығы қағаз нұсқасында тапсырылады. 

 • Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі. 16 жасқа дейінгі талапкерлер үшін – туу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 • Орта, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін растайтын құжаттың түпнұсқа және нотариалды куәландырылған көшірмесі қосымшасымен немесе оның халықаралық баламасымен;
 • Жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған жеке деректерді өңдеуге келісім нысаны;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған оқуға келісім формасы;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған кепілдік жарнасын төлеу нысаны;
 • IB DP дипломының түпнұсқасы және нотариалды куәландырылған көшірмесі. 

Онлайн тіркелу кезеңіндегі құжаттар тізімі

 • Толтырылған сауалнама нысаны; 
 • Паспортының немесе жеке куәлігінің немесе 16 жасқа толмаған талапкердің тууы туралы куәлігінің электрондық көшірмесі;
 • Орта мектепті түлектері - орта мектепті, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін немесе A-level, UK Foundation бағдарламаларын растайтын құжаттың электронды көшірмесі (өтініш беру кезінде бар болса);
  Орта мектептің соңғы жылында оқитын оқушылары - оқу орнынан оқуды аяқтау мерзімі көрсетілген (жеке кабинеттегі үлгі бойынша) анықтаманы ұсынуы керек;
 • Ағылшын тілінде жазылған эссе
 • SAT Reasoning Test (онлайн-өтінім беру кезінде 3 жылдан аспайтын) жазбаша бөлігі бар ресми сертификаты немесе ACT (электронды немесе қағаздағы нұсқадағы) жазбаша бөлігі бар ресми сертификаты (кейіннен SAT/ACT электронды нәтижелерін College Board/ACT арқылы ресми электронды сертификатын ұсыну шартымен). Бірнеше жарамды SAT Reasoning Test сертификаттарын ұсынған жағдайда, Superscoring қолданылады (ең жақсы балл алу үшін барлық емтихан бөлімдерінің ең жоғары баллдарын қолдану арқылы);
 • Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің жаратылыстану мамандықтары мен Тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебінің бағдарламаларының үміткерлері - SAT Subject Test (пәндік тест) нәтижелері бар (онлайн құжат тапсыру кезінде 3 жылдан аспайтын, College Board арқылы жіберілетін) жарамды электронды сертификат. Егер бірнеше жарамды SAT Reasoning Test сертификаттары берілсе, Superscoring қолданылады;
 • IELTS/TOEFL VERIFICATION (ТЕКСЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ) арқылы жіберілген (құжаттарды тапсыру кезінде жарамды және 2 жылдан аспайтын ресми) электронды сертификаты;
 • Оқу орнының түпнұсқа және ағылшын тіліндегі ресми транскриптінің немесе оқу орнының сертификатымен бағаланған нәтижесі бар электронды көшірмесі (тек университет студенттері үшін);
 • Оқытылатын курстардың (пәндердің) сипаттамасының екі тілде: түпнұсқа және ағылшын тілдеріндегі электрондық көшірмесі (тек университет студенттері үшін) 
 • Екі ұсыныс хат ағылшын тілінде. 
  Жоғарыда аталған барлық құжаттар талапкердің жеке кабинетіне орналастырылуы керек. Бір немесе бірнеше құжаттар болмаған немесе сәйкес келмеген жағдайда талапкер конкурсқа жіберілмейді.

Конкурстан сәтті өткен талапкерлерге арналған құжаттар тізімі. Құжаттардың барлығы қағаз нұсқасында тапсырылады. 

 • Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі. 16 жасқа дейінгі талапкерлер үшін – туу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 • Орта, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін растайтын құжаттың түпнұсқа және нотариалды куәландырылған көшірмесі қосымшасымен немесе оның халықаралық баламасымен;
 • Жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған жеке деректерді өңдеуге келісім нысаны;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған оқуға келісім формасы;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған кепілдік жарнасын төлеу нысаны;
 • Университеттің түпнұсқа және ағылшын тілдеріндегі ресми транскрипті;
 • Оқытылатын курстардың (пәндердің) сипаттамасы екі тілде: түпнұсқа және ағылшын тілдерінде.

Онлайн тіркелу кезеңіндегі құжаттар тізімі

 • Толтырылған сауалнама нысаны; 
 • Жеке куәліктің және/немесе төлқұжаттың электронды көшірмесі (жеке куәлік болмаған кезде және халықаралық паспорттық сынақтарға тіркелу кезінде). 16 жасқа толмаған үміткерлер - туу туралы куәліктің электрондық көшірмесі;  
 • Орта мектепті түлектері - орта мектепті, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін немесе A-level, UK Foundation бағдарламаларын растайтын құжаттың электронды көшірмесі (өтініш беру кезінде бар болса). 
  Орта мектептің соңғы жылында оқитын оқушылары - оқу орнынан оқуды аяқтау мерзімі көрсетілген (жеке кабинеттегі үлгі бойынша) анықтаманы ұсынуы керек.
 • Ағылшын тілінде жазылған эссе
 • IELTS/TOEFL VERIFICATION (ТЕКСЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ) арқылы жіберілген (құжаттарды тапсыру кезінде жарамды және 2 жылдан аспайтын ресми) электронды сертификаты;
 • Республикалық және / немесе Халықаралық олимпиаданың дипломының / куәлігінің электрондық көшірмесі (Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген халықаралық және республикалық пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары үшін ғана). 

  Жоғарыда аталған барлық құжаттар талапкердің жеке кабинетіне орналастырылуы керек. Бір немесе бірнеше құжаттар болмаған немесе сәйкес келмеген жағдайда талапкер конкурсқа жіберілмейді.

Конкурстан сәтті өткен талапкерлерге арналған құжаттар тізімі. Құжаттардың барлығы қағаз нұсқасында тапсырылады. 

 • Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі. 16 жасқа дейінгі талапкерлер үшін – туу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 • Орта, техникалық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімін растайтын құжаттың түпнұсқа және нотариалды куәландырылған көшірмесі қосымшасымен немесе оның халықаралық баламасымен;
 • Жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған жеке деректерді өңдеуге келісім нысаны;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған оқуға келісім формасы;
 • НУ-ға қабылдау туралы хабарлама алғаннан кейін - жеке кабинетінен басып шығарылған және қол қойылған кепілдік жарнасын төлеу нысаны;
 • Республикалық және / немесе Халықаралық олимпиаданың дипломының / куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі (тек халықаралық және республикалық пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары үшін). 

 

Конкурстық іріктеу және оқуға қабылдау
 • Назарбаев Университеті ең төменгі талаптарға сәйкес келетін үміткерлерді қарастырады, алайда оқуға қабылдануына кепілдік бермейді.
 • Конкурсқа қатысуға арналған өтінім оны онлайн толтырғаннан кейін аяқталды деп саналады. Қағаз тасығыштағы барлық қажетті құжаттар Қабылдау департаментіне белгіленген мерзімдерде жеткізілуі тиіс.
 • Үміткерлер қажетті құжаттарды Қабылдау департаментіне жеткізуді қамтамасыз ету үшін толық жауапты болады. Қабылдау департаментінің қарауына ұсынылған үміткердің құжаттары қайтарылуға жатпайды.
 • Назарбаев Университеті Мектептерінің Қабылдау комиссиялары аппликациялық өтінімдерді, қажетті құжаттарды, сондай-ақ тестілердің нәтижелерін жан-жақты бағалаудың негізінде оқуға шақыру туралы шешім қабылдайды.
 • Конкурстың нәтижесі бойынша және шешімдердің негізінде Қабылдау комиссиясы бекіткен рейтингке сәйкес Мектептердің Қабылдау комиссиялары үміткерлерді оқуға қабылдауға ұсынады. Осы үміткерлерге электронды мекенжайына Қабылдау комиссиясының қабылдаған шешімі туралы ресми хабарлама-хат жолданады. Үміткерлер де өз статусын «Жеке кабинетінен» көре алады.

Конкурстың әр кезеңінде талапкерге қойылатын статустардың сипаттамасы.

Статустар талапкердің Жеке кабинетінде қойылу ретімен орналастырылған.

Does not meet the entry requirements. Талапкер бағдарламаның ең төменгі талаптарына сәйкес келмейді, Университеттің Студенттерді оқуға қабылдау департаментімен сауалнама нысандар мен құжаттарды тексергеннен кейін қойылады.

Withdrawn. Бакалавриат бағдарламасына Қабылдау комиссиясының шешімі шыққанға дейін конкурсқа қатысудан бас тартқан талапкерлерге статус  қойылады.

Recommended for admission. Қабылдау комиссиясы талапкерді қабылдауға ұсынады және оған оқуға шақыру хат жіберіледі.

Waiting list. Талапкер күту парағында. Ол бағдарламаның ең төменгі  талаптарына сәйкес келеді, бірақ төмен балдарға байланысты ол рейтингтің төменгі жағында. Мұндай талапкерлер Университеттен хабарлама күтуі керек, өйткені егер  бұрын ұсынылған талапкерлердің бірі оқуға қабылдаудан бас тартса, оқуға шақыру жіберілуі мүмкін

Rejected by Admissions Committee. Қабылдау комиссиясы талапкердің құжаттарын қарағаннан кейін, күту тізіміне қоймай немесе конкурстан кейін, оны қабылдау конкурсынан шығарды.

Refused admission offer. Талапкер оқуға қабылдануға ұсынылды, бірақ НУ-да оқуға шақыру хатынан бас тартты.

Refused in favor of CPS. Талапкер NUFYP бағдарламасын таңдап бакалавриат бағдарламасынан бас тартты. Бұл статус талапкер бакалавриат бағдарламасына шақыру хатынан жазбаша бас тартқаннан кейін немесе егер талапкер күту парағында болса және бакалавриат бағдарламасына шақыру хатын алғанға дейін NUFYP бағдарламасында оқуға жазбаша келіссе қойылады. Соңғы жағдайда талапкерге шақыру хаты жіберілмейді.

Guarantee fee paid. Талапкер оқуға қабылдануға ұсынылды және міндетті кепілдік жарнасын төледі.

Accepted admission offer. Бұл статус оқуға шақыру хатын алған, келісім берген және Университет шарттарын орындаған - кепілдік жарнаны төлеген және оқуға қабылдау үшін құжаттардың түпнұсқаларын тапсырған талапкерлерге қойылады.

Did not come to Orientation week/Refused. Оқуға келісім берген, құжаттардың түпнұсқаларын тапсырған, бірақ мектептің Бағдарлау апталығына қатыспаған талапкерлерге қойылады. Болған жағдайда, босаған орындарға  күту парағынан талапкерлер шақырылуы мүмкін

Enrolled. Талапкер оқуға қабылданды. Статус оқуға қабылдау туралы Провост шешімі шыққаннан кейін қойылады, содан кейін талапкер ресми түрде Университет студенті болып табылады.

Enrolled conditionally.Талапкер оқуға шартты түрде қабылданды. Берілген мерзімге дейін аттестаттың түпнұсқасын тапсыру шартын орындау қажет.

Did not submit the documents/refused. Талапкер көрсетілген мерзімде құжаттардың түпнұсқаларын ұсынбаған. Бұл талапкердің Университетте оқудан бас тартатынын білдіреді.

 • Қабылдау комиссиясы оқуға қабылдауға ұсынған, шақыру-хаттар алған үміткерлер Университетке қабылдауға келісудің тиісті нысанын жіберіп, ол қабылданған соң университетпен білім беру саласындағы қызметтерді көрсету туралы шартқа қол қойылғаннан кейін ғана қайтарылатын кепілдік жарнаны алдын ала төлеп, Университетте білім алуға шақыруды қабылдағаны немесе бас тартқаны туралы хабарлайды.
Пайдалы ресурстар

Онлайн тіркелу кеңестерін қарау үшін осы сілтемеге өтіңіз.

Төменде стандартталған тесттерге дайындалу үшін қажетті (тест атауы, тестке дайындық, тесттер кестесі, тесттерге тіркелу және нәтижелеріне сілтемесі бар) ақпарат жиынтығы көрсетілген. 

Тест атауыТестке дайындықТест кестесі Тестке тіркелуТест нәтижесі
1SAT Толығырақ ТолығырақТолығырақТолығырақ
Толығырақ
Толығырақ
2ACTТолығырақТолығырақТолығырақТолығырақ
3IELTSТолығырақТолығырақТолығырақТолығырақ
4TOEFL iBT TолығырақTолығырақTолығырақTолығырақ

 

Сонымен қатар сіздің назарыңызға сіз үшін пайдалы болатын маңызды ақпаратты ұсынамыз.

АтауыТолық ақпарат
1Пайдалы бейнероликтер

 

Ағымдағы жылдың қыркүйегінде Назарбаев Университетінің алғашқы Виртуалды ашық күндер күні өтті. Open.nu.edu.kz сайтында НУ профессорлары мен қызметкерлерінен пайдалы видеолар таба аласыз. 
2ҚағидаларУниверситет алдындағы дайындық бағдарламасына түспей-ақ, «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының бакалавриат бағдарламасына оқуға қабылдау қағидаларымен осы сілтеме арқылы танысуға болады
3Жиі қойылатын сұрақтарЖиі қойылатын сұрақтармен мына сілтеме арқылы таныса аласыз.
4Foundation және бакалавриат бағдарламаларының айырмашылығыFoundation және бакалавриат бағдарламаларының айырмашылығы туралы ақпаратты алу үшін мына сілтемені басыңыз.
5НУ-дағы қызметтерДайындық мектебінің тестілеу орталығы Назарбаев Университетінде тілдік және дайындық курстарды  ұсынады. Ақпаратпен танысу үшін мына  сілтемені басыңыз.
6ШарттарНазарбаев Университетінде білім беру қызметтерін көрсету талаптарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады.
7Тест кодтарыТестілер Назарбаев Университеті кодын (Institutional Code) пайдалана отырып, тест әкімшісі арқылы Университеттің атына жіберіледі:
 • Назарбаев Университет – IELTS үшін
 • 6762 – TOEFL үшін
 • 7915 – SAT тесті үшін
 • 5521 – ACT with Writing Part үшін.