Еуразиялық зерттеулер саласындағы философия докторы

Назарбаев Университетінің пәнаралық «Еуразиялық зерттеулер» докторантура бағдарламасы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар бағыты бойынша жоғары білікті мамандарды тек ағылшын тілінде оқытып дайындайтын Орта Азиядағы бірден-бір бағдарлама. Докторантура бағдарламасы жоғарғы деңгейдегі халықаралық стандарттарға және Қазақстан мен Орта Азия аймағының білім беру, қоғамдық және зияткерлік ортасына сай бейімделіп дайындалды.

Оқу бағдарламасында гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі аспектілері бойынша міндетті курстар, академиялық жазу дағдыларын дамыту, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістері мен этикасы сондай-ақ мамандану саласы бойынша міндетті түрде екі (немесе одан да көбірек) пәнді оқыту көзделген. Бағдарламада ғылыми білімнің дамуына үлес қосуға бағытталған докторлық диссертация жазуға қажетті барлық жағдай (уақыт, орын және икемділік) қарастырылған. Докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде шетелдік қаржыландыру көздерінің мүмкіндігі және НУ профессоры мен шетелдік ғылыми кеңесшінің болуы біздің студенттеріміздің халықаралық деңгейдегі біліктіліктерін арттыруға ықпалдасады.

Бағдарлама брошюрасы (ағылшын тілінде)

Бағдарламаға тіркелу әзірше ашылған жоқ. Қабылдау порталында тіркеліп, бағдарламаға тіркеу басталғаны туралы хабардар болыныз.