Бакалавриат

Қабылдау департаменті:

Tel.: + 7 (7172) 64 25 84

E-mail: info_admissions@nu.edu.kz

Қабанбай Батыр даңғылы, 53, офис 1112
Нұр-Сұлтан қаласы, 010000

Қазақстан Республикасы

Алматы қаласындағы НУ Өкілдігі
Тел.: +7 (727) 2725558/ 2725591
Қабанбай батыр көшесі, 140/140а (Амангелді к. бұрышы ), 2-ші қабат