НУ жұмыстары

Назарбаев Университетінің мансап парақшасына қош келдіңіздер!

Назарбаев Университеті құрылған сәтінен бастап Қазақстанның білім беру, ғылыми және инновация салаларының флагманы болып табылады. Бүгінгі күні Университет білім беру және ғылыми салаларын реформалаудың ауқымды ірі бағдарламасының бөлігі. Біз халықаралық ғылыми – білім беру салаларында көшбасшылыққа ұмтыламыз. Алға қойылған міндеттерді шығармашылық тұрғыдан шешуге қабілетті жоғары білікті қызметкерлер Университеттің басты ресурсы болып табылады.

Біз  Университеттің миссиялары мен мақсаттарының жетуіне үлес қосқысы келетін талантты қызметкерлерді іздейміз. Университет құндылыктарын ұстанатын және біздің ұйымның бөлігі болғысы келетін барлық үміткерлерді шақырамыз.

Біздің негізгі құндылықтар::

Мәдени әралуандылық пен толеранттылық – білімнің, ғылым мен қоғамдастықтың барлық салаларына енгізілген.

Діни, гендерлік, әлеуметтік мәртебесіне немесе физикалық мүмкіндіктеріне қарамастан, барлығы үшін тең қолжетімділік.

Жетістіктерге негізінделген демен іріктеу – Назарбаев Университеті жүзеге асырылып, барлық дарынды әрі қабілетті студенттер, жұмыскерлер, оқытушы-профессорлар құрамы мен зерттеушілер үшін әрдайым ашық.

Тұтастық Университеттегі оқу, зерттеу, басқарушылық салалар мен студенттік өмірдің барлық аспектілерінде негіз құраушы құндылықтардың бірі болып табылады.

Жоғары этикалық қағидаттар мен кәсіпқойлықты сақтау – студенттер, оқытушылар мен зерттеушілер үшін өз міндеттерін орындау кезінде негізгі талаптардың бірі.

Транспаренттілік және айқындылық – Университеттің жедел қызметінің барлық салаларында толық транспаренттілікті және жалпы қолжетімділікті қамтамасыз ету

Назарбаев Университеті қызметкерлерді тандап алу және жалдау процесстері  айқындық, әділдік және тәуелсіздік қағидаттарына негізделген. Басты қағидаттардың бірі діни, гендерлік, әлеуметтік мәртебесіне немесе физикалық мүмкіндіктері, ұлты, мүлік жағдайы, қызметтік жағдайы және тұрғылықты жағдайы,  саяси сенімдеріне қарай дискриминацияға жол бермеу болып табылады.

Назарбаев Университетіне жұмысқа орналасумен қатар, үміткерлер, сондай-ақ, НУ-нің  еншілес ұйымдарына жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріне ие. Бос орындарды қарау үшін келесі сілтемеге өтуді сұранамыз.