Биологиялық және химиялық қауіпсіздік

Биологиялық және химиялық қауіпсіздік жөніндегі комитет

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының Биологиялық  және химиялық қауіпсіздік жӛніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) Ғылыми кеңестің жанындағы тұрақты жұмыс істейтін орган болып табылады және Университетте адамның денсаулығына, экологияға және қоршаған ортаға нақты немесе ықтимал биологиялық немесе химиялық қауіп тӛндіретін материалдарды ӛндіруді, пайдалануды және кәдеге жаратуды бақылайтын және бағалайтын «кіші комитет» мәртебесіне ие болады. Комитет озық практикалар туралы ақпарат таратуға және таныстыруға жауапты болады, сондай-ақ осы саладағы ішкі нормативтік құжаттар әзірлейді.

1-бөлім –  Ережелері мен рәсімдері

Биологиялық және химиялық қауіпсіздік жөніндегі комитет туралы ереже

Биологиялық және химиялық қауіпсіздік комитетінің рәсімдері

2-бөлім  – Комитетке мүшелік

Комитеттің құрамы Ғылыми кеңеспен бекітіледі. Комитет құрамына келесі мүшелер кіреді:

1) Комитет мүшелерінің кӛпшілігі (жартысынан астамы) дауыс берген Комитет Төрағасы;

2) 1 (бір) өкіл Медицина мектебінен;

3) 2 (екі) өкіл Ғылым және Технологиялар мектебінен;

4) 3 (үш) өкіл Инженерия мектебінен;

5) 1 (бір) өкіл «Астана ұлттық зертханасы» ЖМ-нен;

6) 1 (бір) өкіл, Сенаттың ішкі рәсімдеріне сәйкес тағайындалған Оқытышы-профессорлар құрамы Сенатынан;

7) Қауіпсіздік және еңбекті және денсаулықты қорғау департаментінің өкілі;

8) «Core Facilities Office» өкілі;

9) 1 (бір) өкіл UMC ЖМ-нен;

10) Қызметкер емес немесе Университет қызметкерінің туысы емес, сондай-ақ Университетке кәсіби қатысы жоқ тәуелсіз сарапшы.

3-бөлім  – Тренинг

  • Биоқауіпсіздік бойынша оқыту

НУ зерттеулерге қатысатын мүшелерінен, ғылыми жетекшілер мен қызметкерлерден тиісті түрде оқытылатын онлайн Collaborative Institutional Training Institute (CITI) бағдарламасынан өтуді талап етеді.

Тіркеу парағына кіру үшін CITI training парағына кіріңіз және “New Users Register Here-ні таңдаңыз.

Қатысушы Университеттердің тізімінен “Nazarbayev University” таңдаңыз.

Өз есіміңізді және университеттік email-іңізді енгізіңіз.

Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін өз университетіңіздің email-ін “Preferred Email” ретінде қолданыңыз.

Тіркелу үшін ақпарат берген соң, өзіңіздің зерттеу бағдарламаңызға қандай оқу пәнінің сәйкес келетіндігін анықтау үшін бірқатар бақылау сұрақтарына жауап беруіңіз қажет. Біздің жағдайда “Biosafety and biosecurity”.

ЕСКЕРТПЕ: Егер сіз таяуда басқа институтта CITI оқуынан өткен болсаңыз, сіз НУ-ды кредиттерді ауыстыруға қатысушы университет ретінде қоса аласыз. Қосымша мекемелерді қосу және пайдаланушының аты мен негізгі email мекенжайын өзгерту үшін CITI сайтындағы нұсқаулықтарды қолданыңыз. Егер Сіз, өз пікіріңіз бойынша, өзіңізді CITI бағдарламасынан өтуден босататын этика бойынша оқудан өткен болсаңыз, Провост офистің қарауына өзіңіздің оқуыңыз туралы есеп беріңіз.

  • Зертханадағы химиялық қауіпсіздікті оқыту

Introduction to Laboratory Safety training 

Назарбаев Университетінің электрондық поштасы арқылы тіркеліңіз.

4-бөлім – Нысандары мен үлгілері

Биоқауіпсіздік туралы қолданбасы

Химиялық қауіпсіздікті туралы қолданбасы

Міндетті түрде тексеру формасы

Биологиялық қауіпсіздік декларациясының нысаны

Химиялық қауіпсіздік декларациясының нысаны

5-бөлім – Комитетке өтініш беруге қойылатын талаптар тізімі: 

  1. Биоқауіпсіздік туралы немесе химиялық қауіпсіздікті туралы қолданбасы
  2. Қол қойылған міндетті түрде тексеру формасы
  3. Химиялық немесе биологиялық қауіпсіздікте оқыту туралы сертификат

Химиялық қауіпсіздік өтінім қағазын химиялық классификация үлгісін қолдану арқылы толтыруыңызды сұраймыз.

Барлық өтінімдерді bcscsubmission@nu.edu.kz сайтында Комитет хатшысына жіберу керек.

Басқа пошта жәшігіне жіберілген өтініштер қаралмайды!

6-бөлім – Биологиялық және химиялық қауіпсіздік жоспарлары мен саясаты

«Назарбаев Университетінің» АОО зертханаларында қауіпсіздік жоспары