Жанна Капсалямова

Департамент
Экономика, Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі
Лауазымы
Ассистент-профессор
Электр. пошта
zhanna.kapsalyamova@nu.edu.kz
Веб-сайт
https://shss.nu.edu.kz/faculty/zhanna-kapsalyamova

Жанна Капсалямованың зерттеу қызығушылықтары есептелетін жалпы тепе-теңдікті модельдеуді, қолданбалы эконометриканы, қоршаған орта экономикасын қамтиды.