Жандос Утегулов

Департамент
Физика, Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі
Лауазымы
Қауымдастырылған Профессоры
Кеңсе
7e.339
Электр. пошта
zhutegulov@nu.edu.kz
Телефон
+7 (7172) 70 65 54
Веб-сайт
http://www.amrelat.nu.edu.kz