Vsevolod Peshkov

Департамент
Химия, Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі, National Laboratory Astana, Laboratory of Physical Chemistry
Лауазымы
Ассистент профессор
Кеңсе
7e533
Электр. пошта
vsevolod.peshkov@nu.edu.kz