Улан Бигожин

Департамент
Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі, Әлеуметтану және антропология
Лауазымы
Ассистент профессоры
Кеңсе
8522B/4
Электр. пошта
ulan.bigozhin@nu.edu.kz
Телефон
+7 7172 70 90 75

Nation Building and a School Play in a Kazakh Saint’s Jubilee” in Central Asian Affairs, желтоқсан 2017.

Қазірге кезде “Islam and Media in Central Asia” атты конференциясына арналған “Where is our honor?” – how sport is used to create a masculine authority for Kazakh Muslims” атты мақаланы жазуда, қыркүйек-қараша 2017 жыл, Джордж Вашингтон университеті (GWU).

Кітап тараулары:

2016: Shrines and Neopatrimonialism in Kazakhstan. In Kazakhstan in the Making: Legitimacy, Symbols, and Social Changes, Marlene Laruelle (ed.). Lanham, MD: Lexington Books, 89-110. (with Wendell Schwab)

Онлайн жарияланымдары:

2015: Religion and the Nation-State in Kazakhstan: Some Insights from Fieldwork in Aqkol. Central Eurasia – Religion in International Affairs (CERIA).  http://ceria initiative.org/?p=293