Siamac Fazli

Департамент

Лауазымы
Қауымдастырылған профессор
Электр. пошта
siamac.fazli@nu.edu.kz