Салтанат Жаненова

Департамент
Жоғары мемлекеттік саясат мектебі
Лауазымы
Ассистент профессор
Электр. пошта
saltanat.janenova@nu.edu.kz