Ренат Тусупбаев

Департамент
Ғылым және қоғам
Лауазымы
Химия оқытушысы
Электр. пошта
Renat.Tussupbayev@nu.edu.kz