Мик Капрару

Департамент
Тарих, философия және дінтану, Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі
Лауазымы
Ассистент-профессор
Кеңсе
8.517
Электр. пошта
mihnea.capraru@nu.edu.kz
Веб-сайт
https://mihnea.capraru.org/

Минеа Капрару Назарбаев Университетінде философия пәні бойынша ассистент профессор қызметін атқарады. Ол өзінің философия докторы ғылыми дәрежесін 2015 жылы Сиракуз Университетінде алған. Профессор Капрарудың ғылыми-зерттеу жұмысы философиялық тіл, ақыл философиясы және танымдық ғылым философиясына бағдарланған. Оның педагогикалық мүдделері логиканы, метафизиканы (іс-қимыл теориясын қоса алғанда) және ғылымның жалпы философиясын қамтиды.