Мерей Тенлесбаев

Департамент

Лауазымы
Директор
Электр. пошта
merey.tenlesbayev@nu.edu.kz