Йоги Ерланга

Департамент
Математика, Ғылымдар және технология мектебі
Электр. пошта
abay.khamidullin@nu.edu.kz