Аскар Сырлыбеков

Департамент
Академиялық ағылшын тілі кафедрасы
Лауазымы
Оқытушы
Электр. пошта
askar.syrlybekov@nu.edu.kz