Anh Tu Nguyen

Департамент
Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебі
Лауазымы
Ассистент профессор
Электр. пошта
tu.nguyen@nu.edu.kz
Телефон
(70) 9442