Аманбек Ерлан Аманбекұлы

Департамент
Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі
Лауазымы
Ассистент профессоры
Электр. пошта
yerlan.amanbek@nu.edu.kz
Веб-сайт
https://yerlanamanbek.github.io/