Алия Толеуова

Департамент
Оқуға дайындау орталығы/Foundation, Академиялық ағылшын тілі кафедрасы
Лауазымы
Оқытушы
Электр. пошта
aliya.toleuova@nu.edu.kz