Алия Кужабекова

Департамент
Жоғары білім беру мектебі
Лауазымы
Қауымдастырылған профессор
Электр. пошта
aliya.kuzhabekova@nu.edu.kz