Алима Бисенова

Департамент
Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық мектебі, Әлеуметтану және антропология
Лауазымы
Ассистент-профессор
Кеңсе
8.117
Электр. пошта
abissenova@nu.edu.kz
Телефон
+7717-270-5908

Алима Бисенова – Назарбаев Университетінде антропология бойынша Әлеуметтану және антропология кафедрасының доценті. 2012 жылы Корнель университетінде PhD дәрежесін алды, одан бұрын Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры және Таяу шығыстану магистрі дәрежесін алды. Өзінің қазіргі зерттеуінде ол посткеңестік кеңістіктегі дамудың әлеуметтік салдарларын қазақстандық қалалардың өзгеру ортасының призмасы арқылы, жаңадан қалыптасқан өмір салты мен субъективтілікті, мобильділік стратегияны және қалалық кеңістіктегі жаңа діни сезімталдықты қарастырады. Қазіргі кезде ол «Буржуа болып үйрену: посткеңестік кезеңдегі Қазақстандағы жаңа орта таптың көтерілуі» атты алғашқы манускриптін аяқтауда. Ол сондай-ақ білімнің отаршылығын, заманауи және тарихи интеллектуалдық желілеріне, ұрпақтан ұрпаққа және бір жерден екінші жерге берілетін мәдени құндылықтардың өзгеруі және білімнің берілуі мәселелеріне қатысты пәнаралық жобаны басқарады.