Департамент

Лауазымы
Қауымдастырылған профессор
Кеңсе
B6, 6246A
Электр. пошта
milovan.fustic@nu.edu.kz
Веб-сайт
https://www.researchgate.net/profile/Milovan_Fustic