Шетелде оқудың мүмкіндіктері

НУ студенттерге тиімді әсер ететін және болашақ мансаптары мен өмірлерінде табысқа жетуге көмектесетін халықаралық оқытудың маңыздылығын түсінеді. Осылайша, НУ өз студенттеріне халықаралық / мәдениетаралық ортада өзара әрекеттесуге және қарым-қатынас жасауға, жаһандық контекстер мен тенденцияларды түсінуге және т.б.  тұрғыдан кең мүмкіндіктер ұсынады. Кампус интернационалдандыруымен қатар (ішкі интернационалдандыру), НУ студенттердің біліммен алмасуы және жазғы мектептер арқылы ғаламдық құзыреттерді игеретіндей мүмкіндік беруге тырысады.