Институционалдық бағалау

Назарбаев Университеті қоғам мүшелері өздерінің оқытушылық, ғылыми-зерттеушілік, студенттерді оқыту мен оларды академиялық сапаны арттырудағы процестеріне қатыстырудағы мүмкіншіліктерін жүзеге асыратындай қолайлы жағдай жасауға тырысады.

Университет өз қызметінің ашықтығын қолдай отырып, 2017 жылы тәуелсіз бағалау өткізу мақсатында Европалық жоғарғы оқу орындарының ассоциациясының Институционалдық бағалау бағдарламасын шақырды.

Бұл бағдарламада қатысу арқылы Университет академиялық сапасына, ғылыми зерттеу жұмыстарына, стратегиялық менеджмент жұмыстарына критикалық рефлекия арқылы сырттай тәуелсіз шолу жасай алады. Бұл процесс болашақтағы институциональдық аккредитацияға апарар жолдағы бірінші қадам деп есептеуге болады. Институционалдық бағалау процесі Провост офисімен жүргізіледі.

Провост Офисі
Офис #4006, Блок C2
Қабанбай батыр даңғ 53, 010000
Астана қ., Қазақстан
Тел: +7 (7172) 70 90 57
Email: academicquality@nu.edu.kz