Аккредитация мен Институционалдық бағалау

Назарбаев Университетінің Университет алдындағы дайындық бағдарламасы халықаралық аккредитациядан табысты өтті

Академиялық мақсатттағы ағылшын тілі (EAP)

Мемлекеттік және муниципалды үкіметтік аккредиттеу бағдарламаларының Еуропалық қауымдастығы (EAPAA)

Институционалдық бағалау