Gento Kato

Department

Email
gento.kato@nu.edu.kz